Novi Sad 060 57 19 188 | Ruma 060 70 36 588 | Senta 060 56 59 650 info@djakovicreciklaza.com